Skip links
Green

LET’S GO GREEN 

Share

Van het Parijsakkoord, de Europese Green Deal tot het Rotterdam Climate Initiative. Het streven naar verduurzaming is niet alleen een verplichting, maar ook een kans voor bedrijven in de haven en industrie om zich te onderscheiden als leiders in hun sector en positieve verandering te stimuleren. Door transparantie, innovatie en samenwerking kunnen bedrijven hun impact op het milieu verminderen en bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal. 

7 DO’S VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST 

 1. Stel duidelijke meetbare doelen. Formuleer specifieke doelstellingen voor het verminderen van uitstoot en het minimaliseren van milieueffecten binnen een bepaald tijdsbestek. 
 2. Investeer in groene technologieën. Onderzoek en implementeer innovatieve en duurzame technologieën die de uitstoot verminderen en de efficiëntie verhogen. Elektrificatie of gebruik van waterstof als energiebron, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. 
 3. Betrek de hele waardeketen. Neem verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus van producten en diensten, inclusief leveranciers en klanten. Werk samen met partners om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de gehele waardeketen. 
 4. Maak onzekerheden bespreekbaar. Wees open en transparant over de uitdagingen en onzekerheden die gepaard gaan met het behalen van duurzaamheidsdoelen op lange termijn.  
 5. Kies voor kwalitatieve CO2-compensatie. Indien nodig, compenseer uitstoot door te investeren in hoogwaardige CO2-compensatieprojecten die daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen en het ondersteunen van duurzame ontwikkeling.  
 6. Creëer bewustzijn en betrokkenheid. Betrek medewerkers bij het verduurzamingsproces door bewustwording te creëren en mogelijkheden voor betrokkenheid te bieden.  
 7. Houd een vinger aan de pols en blijf innoveren: Blijf de voortgang monitoren, rapporteren en evalueren, en pas waar nodig strategieën aan om doelstellingen te bereiken.  

5 GROENE QUICK WINS VOOR KANTOOR

 • Licht uit, LED’s aan! 

Schakel over op energiezuinige LED-verlichting, Het is niet alleen milieuvriendelijk, zuiniger in gebruik, maar het geeft ook een modern tintje aan je kantoor. 

 • Afvalvrije helden! 

Zet bakken neer voor recycling en organisch afval, en laat zo je medewerkers zien dat het normaal is om ‘groen’ bezig te zijn. 

 • Van vier naar twee wielen! 

Moedig je team aan om op de fiets te springen of samen te carpoolen naar het werk. Een beetje lichaamsbeweging, wat frisse lucht én minder CO2-uitstoot. Win-win! 

 • Hallo Zoom, doei CO2!  

Waarom zouden we ons door de file worstelen als we ook gewoon een virtuele koffiepauze kunnen houden? Regelmatig thuiswerken de nieuwe norm? Zoom, Teams, ze zijn niet alleen efficiënt voor vergaderingen, maar ook voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

 • Shop ’til you drop… eco style! 

Kies voor duurzame leveranciers en eco-vriendelijke producten. Ga voor gerecyclede materialen, biologisch afbreekbare verpakkingen en producten die een positieve impact hebben op de wereld.

Rotterdamse Duurzaamheidshulp 
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is Europese wetgeving die vereist dat bedrijven informatie openbaar maken over de impact van hun activiteiten op mens en milieu, evenals de risico’s en kansen die voortkomen uit sociale en milieukwesties. De CSRD Helpdesk, opgericht door Salacia Solutions, 2Impact Consulting en Ploum Advocaten biedt ondersteuning aan bedrijven in Rotterdam en omgeving bij het verduurzamen van hun activiteiten en het voldoen aan CSRD-rapportagevereisten. De Helpdesk biedt praktische kennis, ervaring en tools om aan de Europese wetgeving te voldoen. Het is met name bedoeld voor bedrijven die vanaf 2025 onder de CSRD vallen, maar ook andere bedrijven kunnen met hun vragen terecht. www.csrdhelpdesk.nl 

Dit is een artikel uit Rotterdam Insight #13. Het volledige magazine is hier te lezen.